Beach “Far Away”

Have you ever seen a place where you can feel like in the heaven???

I can tell you where it is… This beach is between Katarraktis and Vokaria beach (close to Nenita).

Czy kiedykolwiek byłeś w miejscu, w którym mogłeś poczuć się jak w niebie???
Mogę powiedzieć Ci, gdzie to jest… Jest to plaża znajdująca się pomiędzy Katarraktis a plażą Vokaria (niedaleko Nenity).

 We call it beach’ far away’ because is farer than beach which we have 100m from our house and it is more unusual. This place is special. There are always crystal water and soft stones. You can lay and relax. It is also very good massage for your back.

Nazywamy ją “daleką” plażą, ponieważ jest znacznie dalej od najbliższej nam plaży, która znajduje się 100 m od naszego domu, i jest bardziej niezwykła. Miejsce to jest wyjątkowe. Jest tam zawsze krystaliczna woda i gładkie kamienie. Możesz położyć się i zrelaksować. Jest to także bardzo dobry masaż dla twoich pleców.

There are spectacular views. We can see part of Port in Vokaria and of course mountains of Turkey.  This beach is also cover.

Widoki są spektakularne. Można stamtąd zobaczyć port w Vokarii i oczywiście tureckie góry.

If you need be alone or just with your friends this place is perfect for you! You can enjoy and have fun every day until when the sun will gone or even longer!!!

Jeśli chcesz spędzić trochę czasu samotnie lub tylko z przyjaciółmi, to miejsce jest dla ciebie idealne! Możesz cieszyć się nim każdego dnia aż do zachodu słońcu albo i dłużej!!!

– by Dominika P. –