Agios Isidoros

Agios Isidoros (αγιος ισιδωρος) in the north of Chios island is especially famous for its picturesque chapel: Saint Isidore.

Agios Isidoros (αγιος ισιδωρος) na północy wyspy Chios jest szczególnie znane ze swojej malowniczej kaplicy Świętego Izydora.

The chapel is one of the most photographed places on the whole island!

Kaplica jest jednym z najczęściej fotografowanych miejsc na całej wyspie!

If you are interested in the culture of Chios you should definitely visit Agios Isidoros. Moreover you could rest on the bench behind the church and enjoy the lovely view.

Jeśli jest zainteresowany kulturą Chios, zdecydowanie powinieneś odwiedzić Agios Isidoros. Ponadto możesz tam odpocząć na ławce tuż za kościołem i podziwiać urocze widoki.

– by Paula W. –