Kalamoti

Kalamoti… it seems to be a normal small village but if you start sightseeing you will convince yourself this place is lovely.

There are a lot of mystery and charming lanes at the same time.

Kalamoti… wydaje się być normalną, małą wioską, ale gdy tylko zaczniesz zwiedzanie, przekonasz się, że jest to wyjątkowo urocze miejsce.

Znajduje się tam wiele tajemniczych i jednocześnie urokliwych uliczek.

You have to know in this beautiful place there are stony churches which perfectly fit to the surrounding. It is worth to visit these places.

Należy wiedzieć, że znajdują się tam kamienne kościoły, które idealnie pasują do otoczenia. Warto odwiedzić to miejsce.In Kalamoti is also a square where people are coming to drink coffee and talk with others. Especially during some celebrations people flock there and usually children are dancing and singing. There is a very nice atmosphere. People are open-hearted and positive. So if you will have some possibility to visit this place, go there and enjoy the views.

W Kalamoti znajduje się również rynek, na który ludzie przychodzą, aby napić się kawy i spotkać ze znajomymi. Szczególnie podczas niektórych uroczystości ludzie się tam gromadzą, a dzieci tańczą i śpiewają. Panuje tam bardzo miła atmosfera. Mieszkańcy są otwarci i pozytywni. Więc jeśli będziesz mieć możliwość odwiedzić to miejsce, wybierz się tam i podziwiaj widoki.

 – by Dominika P. –