Limnia port (Volissos)

Volissos is a picturesque city, but especially worth visiting is the small and natural port of volissos, named Limnia port, where many different fishing boats are standing.

Volissos jest malowniczym miasteczkiem. Szczególnie wartym zobaczenia jest mały, naturalny port w Volissos – port Limnia, gdzie znajduje się wiele różnych łódek rybackich.

You can not only rest on gorgeous beaches with clear water, but also eat something in the nice restaurants and enjoy the view.

Możesz tam nie tylko odpocząć na cudownych plażach z krystalicznie czystą wodą, ale także zjeść coś w przyjemnych restauracjach i cieszyć się widokiem.

In the night you can enjoy cafes, taverns and bars.

Nocą możesz wybrać się do kawiarni, tawerny lub baru.

– by Paula W. –