Windmills on Chios

If you are on Chios island, don’t forget to take a look at the windmills that are only about 1,5 kilometers apart from the city.

Jeśli jesteś na wyspie Chios, nie zapomnij przyjrzeć sie wiatrakom, które są oddalone tylko około 1,5 kilometra od centrum miasta.

They are build on a small jetty and also have an interesting history as they were part of the industrial production (whose main product was finished leather, produced in tanneries) that developed around the turn of the century between the 19th and 20th century.

Zbudowane są na małym molo i mają ciekawą historię, ponieważ były częścią produkcji przemysłowej, której główny produkt był wykańczany skórą i produkowany w garbarniach. Wiatraki powstały na przełomie XIX i XX wieku.

Tip: Sit down and enjoy your view when the sun goes down!

Rada: usiądź i ciesz się widokiem podczas zachodu słońca!

– by Paula W. –