Agios Minas

This impressive monastery was built in the end of 1500, near to Nehori, by the priest Neofytos Koumanos and his son Minas. It is well-known for the conservation of the skeletons of the forty victims from the massacre of Chios in 1822 by the Turkish.

Ten imponujący klasztor został wybudowany pod koniec roku 1500, niedaleko Nehori, przez księdza Neofytos Koumanos i jego syna Minasa. Znany jest głównie z dobrze zakonserwowanych szkieletów czterdziestu ofiar masakry w Chios z 1822 roku dokonanej przez siły tureckie.

The monastery hosts eleven nuns and celebrates the Independence of Chios in November.

Klasztor stanowi dom dla jedenastu zakonnic i obchodzi święto niepodległości Chios w listopadzie.

– by Lorena C. –