The Brewery of Chios Beer

 In 2012, the production of Chios Beer started.

Produkcja piwa Chios zaczęła się w 2012 roku.

The Brewery is in Kampos, Chios. Chios Beer is bottled unfiltered and unpasteurized, that’s why it tastes especially fresh and original.

Browar znajduje się w Kampos, Chios. Piwo Chios jest butelkowane niefiltrowane i niepasteryzowane, dlatego smakuje szczególnie świeżo i oryginalnie.

You can find the beer in selected stores in Athens and Thessaloniki and in most restaurants and cafe-bars on Chios island. It’s also available in various supermarkets and every liquer store on the island.

Piwo można znaleźć w wybranych sklepach w Atenach i Tessalonikach oraz w większości restauracji i kawiarni na wyspie Chios. Jest także dostępne w licznych supermarketach i w każdym sklepie z alkoholem na wyspie.

– by Paula W. –