Morningsmile over Vrontados

What does every beauty mean without a wonderful beginning.

Was wäre jede Schönheit ohne einen wundervollen Beginn?

Co oznacza każde piękno bez cudownego początku?

As every day is different so is every sunrise. The sunrises here in Vrontados show us everyday another beauty, other colors and let us breath in the warmth and the happiness within them, brought with the clear, cool morning wind.

So verschieden, wie jeder Tag ist, ist auch jeder Sonnenaufgang. Die Sonnenaufgänge hier in Vrontados zeigen uns jeden Tag eine andere Schönheit, andere Farben. Durch diese nehmen wir die Wärme und Fröhlichkeit in uns auf, die der klare und kühle Morgenwind mit sich bringt.

Każdy dzień jest inny i tak samo jest ze wschodami słońca. Wschody słońca tutaj, we Vrontados, ukazują nam każdego dnia kolejne piękno, inne kolory i pozwalają nam oddychać razem z nimi ciepłem i szczęściem, przyniesionym przez czysty, chłodny poranny wiatr.

– by Kalliopi L. R. –