The bus

Public transportation on Greek Islands is sometimes really difficult to realize. At summertime when the children have holidays, buses aren’t needed. Only a few people per day choose this type of transport. Therefore public transportation is poorly developed on the islands.

Öffentliche Verkehrsmittel sind manchmal sehr schwer zu finden. In der Sommerzeit, wenn die Kinder Ferien haben, werden Busse nicht gebraucht. Nur Wenige wählen den Bus als alltägliches Transportmittel. Deshalb gibt es nur wenige öffentliche Verkehrsmittel auf den Inseln.

Transport publiczny na greckich wyspach jest czasami bardzo trudny do zrealizowania. W okresie letnim, kiedy dzieci maja wakacje, autobusy nie są potrzebne. Jedynie kilkoro ludzi na dzień korzysta z tego typu transportu. Dlatego też transport publiczny na wyspach jest słabo rozwinięty.

In some areas there are only a few buses per week. The tickets are sometimes quite expensive.  In some cases the price for the ticket is similar to the price for going by taxi. But it is also really exciting to take the Greek bus, because they have a different look then in other European countries.

In manchen Gebieten fahren nur einige Busse in der Woche und die Tickets sind ziemlich teuer. Manchmal ist der Preis genauso hoch wie eine Fahrt mit dem Taxi. Es ist aber sehr aufregend, in einem griechischen Bus zu fahren, da sie sich sehr von denen in anderen europäischen Ländern unterscheiden.

W niektórych regionach kursuje tylko kilka autobusów na tydzień. Bilety są czasami dosyć drogie. W niektórych przypadkach cena biletu autobusowego jest porównywalna do ceny przejazdu taksówką. Jednakże przejażdżka greckim autobusem może być również bardzo ekscytująca, ponieważ pojazdy te wyglądają inaczej niż w pozostałych państwach europejskich.

– by Marta K. –