The motorbike

One of the most important made of transport is the motorbike. A lot of people who live in Greece use this form of transportation every day. Motorbikes help local people change their place without difficulty.

Greece has a lot of mountain areas, so motorbikes are really important especially for old people and people who have problems with their health. This kind of transportation is really popular among all of the Greek society.

Eines der wichtigsten Transportmittel ist das Motorrad. Viele Menschen, die in Griechenland leben, nutzen es jeden Tag und es ist ein sehr einfacher Weg, zu einem anderen Ort zu gelangen.

Da es viele gebirgige Gegenden in Griechenland gibt, sind Motorräder besonders für alte und kranke Menschen sehr wichtig. Dieses Transportmittel ist sehr beliebt in der ganzen griechischen Gesellschaft.

Jednym z najważniejszych elementów transportu jest motocykl. Każdego dnia korzysta z tej formy transportu wielu ludzi żyjących w Grecji. Motocykle pozwalają ludziom na zmianę miejsca bez większych utrudnień.

Grecja posiada wiele terenów górskich, z tego powodu motocykle są bardzo ważne, szczególnie dla ludzi starszych i osob mających problemy zdrowotne. Ten rodzaj transportu jest bardzo popularny wśród całego greckiego społeczeństwa.

– by Marta K. –