Transportation on Chios island

There are many ways to explore Chios island in a comfortable, easy and cheap way.
One option is to use the public transportation. On Chios drive local (marked blue) and provincial (marked green) buses.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Insel Chios gemütlich, einfach und günstig zu entdecken. Eine Option sind die öffentlichen Verekehrsmittel. Auf Chios fahren lokale, blau gekennzeichnete und überregionale, grün gekennzeichnete Busse.

Istnieje wiele różnych sposobów na zwiedzanie wyspy Chios wygodnie, łatwo i tanio. Jedną z opcji jest wybranie transportu publicznego. Na Chios jeżdżą lokalne (oznaczone na niebiesko) i prowincjonalne (oznaczone na zielono) autobusy.

If you want to be more independent you could also rent a car, motorcycle or even a bicycle!

Wenn du etwas unabhängiger reisen möchtest, kannst du auch ein Auto, ein Motorrad oder sogar ein Fahrrad mieten!

Jeśli chcesz być bardziej niezależny, możesz także wynająć samochód, motocykl, a nawet rower!

Also you can find taxis on many places around the island or call them by phone. The taxi drivers use a taxi-meter and have a fixed tariff per kilometer. Driving with a taxi is – compared to other countries – very cheap in Greece but take care that the driver charges according to legal fares.

Du findest zudem viele Taxen auf Chios, die du auch per Telefon bestellen kannst. Die Taxifahrer benutzen einen Zähler, mit dem sie den Preis pro Kilometer bestimmen. Eine Fahrt mit dem Taxi ist – verglichen mit anderen Ländern – sehr billig in Griechenland. Du solltest aber darauf aufpassen, dass der Fahrer den richtigen Preis berechnet!

W wielu miejscach na wyspie możesz znaleźć także postoje taksówek lub zamówić je przez telefon. Kierowcy taksówek używają taksometru i mają stałą opłatę za kilometr. Jazda taksówką jest – w porównaniu z innymi krajami – bardzo tania w Grecji, ale należy zwrócić uwagę, aby kierowca pobierał opłaty zgodnie z prawnymi taryfami.

– by Paula W. –