Monastery of Panagia Myrtidiotissa

Built on the edge of the cliff, facing the Asia Minor shores, it looks almost as if it touched the waves. The monastery is situated in Vrontados, at the north end of the small town and seven kilometers from Chios, the capital of the island. On the way up you can marvel at Vrontados, situated next to the clear blue sea. The monastery is dedicated to the Virgin Mary of Myrtidi who is celebrated on September 24.

Gebaut am Rande einer Klippe, den Strömen Kleinasiens zugewandt… so sieht es aus, als ob es die Wellen berühre. Das Kloster befindet sich in Vrontados, am nördlichen Ende der kleinen Stadt und sieben Kilometer entfernt von Chios, der größten Stadt der Insel. Auf dem Weg hinauf kannst du Vrontados bewundern, das neben dem blauen und klaren Meer liegt. Das Kloster ist der Jungfrau Maria von Myrtidi gewidmet, die am 24. September gefeiert wird.

Zbudowany na skraju urwiska, naprzeciwko brzegów Azji Mniejszej, wygląda prawie tak, jakby dotykał fal. Klasztor znajduje się we Vrontados, na północnym krańcu małego miasteczka, siedem kilometrów od Chios, stolicy wyspy. Po drodze można podziwiać Vrontados, usytuowaną tuż obok czystego, błękitnego morza. Klasztor poświęcony jest Dziewicy Maryi z Myrtidi, której święto obchodzone jest 24 września.

The monastery was founded in 1887 when the monk Christophoros Seremelis found an icon of Virgin Mary there near the sea. He managed his monastery with much caution and was well-respected by everyone on Chios. He also took it his mission to ensure the cultural development and created a library full of old and remarkable documents in the monastery.

Das Kloster wurde 1887 gegründet, als der Mönch Christophoros Seremelis einen Gegenstand der Jungfrau Maria in der Nähe des Meeres gefunden hat. Er leitete sein Kloster mit größter Sorgfalt und war sehr angesehen bei den Menschen auf Chios. Er nahm sich vor, das kultrelle Erbe zu bewahren und gestaltete in dem Kloster eine Bücherei, die gefüllt war mit alten und bedeutsamen Dokumenten.

Klasztor został założony w 1887 roku, kiedy to mnich Christophores Seremelis znalazł ikonę Marii Panny w pobliżu morza. Kierował swoim klasztorem z wielką ostrożnością i był bardzo szanowany przez wszystkich mieszkańców Chios. Wykonał także swoją misją mającą na celu zagwarantowanie rozwoju kulturalnego i stworzył w klasztorze bibliotekę pełną starych i niezwykłych dokumentów.

However, this monastery does not only have a rich history but is also magnificent to look at. With its blue roof and the white walls it resembles the typical houses we have in mind when we think about Greece. A big white cross, visible also from the sea, is one of the most remarkable things about it. At night this cross is lit-up and all the local sailors send a signal to the monastery to get their blessing for the journey.

Dieses Kloster hat nicht nur eine reiche Geschichte, es ist auch großartig anzusehen. Mit seinem blauen Dach und seinen weißen Mauern ähnelt es den Häusern, die wir uns als typisch für griechische Häuser vorstellen.

Jednakże, klasztor ten ma nie tylko bogatą historię, ale także stanowi wspaniały widok. Niebieski dach i białe mury nasuwają na myśl typowe domy, które mamy przed oczami, myśląc o Grecji. Wielki, biały krzyż, widoczny również z morza, jest jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy, jeżeli chodzi o ten klasztor. W nocy krzyż jest oświetlony, a wszyscy lokalni marynarze wysyłają sygnał do klasztoru, aby uzyskać błogosławieństwo na czas podróży.

Also near the monastery you can find the “Monastery Beach” which is a nice and secluded beach.

Zudem findest du in der Nähe des Klosters den “Klosterstrand”, welcher ein schöner und abgelegener Ort ist.

W pobliżu klasztoru znajduje się również “klasztorna plaża”, która jest ładna i cicha.

– by Barbara P. –