Elinta beach

Elinta beach is one of the best beaches of Chios Island. It’s situated in the center of the west coast.

Der Strand von Elinta ist eines der besten Strände auf der Insel Chios. Er befindet sich im Zentrum der Westküste.

Plaża Elinta jest jedną z najlepszych plaż na Chios. Znajduje się w centralnej części zachodniego wybrzeża.

 

The beach is made of pebbles and the blue water is crystal clear. Since it’s a gulf, the place is protected from the wind. Although there are two watchtowers in the surroundings, this beach is quite isolated so you can enjoy intimacy. Indeed, these old towers are not used anymore.

Der Strand besteht aus Kieselsteinen und das Wasser ist kristallklar. Da er sich in einem Golf befindet, ist dieser Ort geschützt von starkem Wind. Obwohl es hier zwei Wachtürme gibt, ist dieser Strand ziemlich isoliert und du kannst deine Privatsphäre genießen. Diese Türme sind zudem sehr alt und werden nicht mehr genutzt.

Plaża jest kamienista, a błękitna woda jest krystalicznie czysta. Ponieważ plaża położona jest w zatoce, miejsce jest chronione przed wiatrem. Mimo że w okolicy znajdują się dwie wieże strażnicze, plaża jest zupełnie odizolowana, dzięki czemu można cieszyć się tam intymnością. W rzeczywistości stare wieże nie są już używane.


They are strategically located to observe the sea and notify an eventual pirate attack…

Sie wurden erbaut, um das Meer zu beobachten und auf einen Piratenangriff gefasst zu sein.

Wieże zostały strategicznie ulokowane tak, aby móc obserwować morze i wcześniej dostrzec ewentualny atak piratów…

There is also a nice church behind, which reminds you that religion will accompany you during your relax time!

Außerdem befindet sich in der Nähe eine Kirche, die deinem Aufenthalt an diesem Strand etwas spirituelles verleiht.

Niedaleko znajduje się również ładny kościół, który przypomina, że religia będzie ci towarzyszyć podczas odpoczynku.

 

Claire B.