Karfas Beach

Karfas is one of the few sandy beaches that Chios has and is not even located that far from the town of Chios. After driving 7 kilometers to the south you’ve arrived in Karfas.

Karfas ist eines der wenigen Sandstrände, die Chios hat. Er ist sogar nicht weit von Chios Stadt entfernt, er befindet sich nur 7 Kilometer weiter südlich.

Karfas jest jedną z niewielu piaszczystych plaż, które można znaleźć na Chios i jest usytuowana nawet nie tak daleko od miasta Chios. Po przejechaniu 7 kilometrów na południe, znajdziesz się w Karfas.

Due to its proximity to the city Karfas beach is very popular with the tourists and there are many cafés, restaurants and hotels located there.

Wegen seiner Nähe zur Stadt ist der Strand von Karfas sehr beliebt bei Touristen. Es gibt dort viele Cafes, Restaurants und auch Hotels.

Ze względu na bliskość miasta, plaża Karfas jest bardzo popularna wśród turystów. Znajduje się tam wiele kawiarni, restauracji i hoteli.

If you’d prefer to have this beautiful and long sandy beach on your own, consider going there outside of the high season. The water might already be warm enough in May and still be at a comfortable temperature in November.

Wenn du es bevorzugst, diesen wunderbaren sandigen Strand für dich ganz alleine zu haben, könntest du ihn außerhalb der Hochsaison besuchen. Das Wasser ist meistens schon warm genug im Mai und immer noch etwas warm im November. 

Jeżeli wolisz mieć tą piękną i długą piaszczystą plażę tylko dla siebie, rozważ wybranie się tam poza szczytem sezonu. Woda może być już wystarczająco ciepła w Maju, a jej przyjemna temperatura utrzyma się nawet do listopada.

– by Barbara P. –