Mesta

The beautiful village of Mesta is located 35 kilometres south of Chios town. Due to the history, Mesta was built in the 12th century and has therefore many narrow streets and a mazy system to have a protection against the enemy.

Das wunderschöne Dorf Mesta befindet sich 35 Kilometer südlich von Chios Stadt und wurde im 12. Jahrhundert erbaut.

Piękna miejscowość Mesta jest usytuowana 35 kilometrów na południe od miasta Chios. Według historii, Mesta została wybudowana w XII wieku i dlatego posiada ona wiele wąskich uliczek tworzących coś na kształt labiryntów, które miały na celu chronić mieszkańców przed wrogami.

Furthermore the village is built like a castle and has a very beautiful Greek Orthodox Church in the middle.

Des Weiteren wurde das Dorf wie eine Burg erbaut. In der Mitte befindet sich eine schöne Griechisch Orthdoxe Kirche.

Ponadto miejscowość jest zbudowana na wzór zamku i w centrum posiada bardzo piękny Grecki Kościół Prawosławny.

This church was built in the 18th century and it’s it worth visiting it.

Diese Kirche wurde im 18. Jahrhundert erbaut und es lohnt sich, einen Blick hinein zu werfen.

Kościół ten został wybudowany w XVII wieku i jest zdecydowanie warty odwiedzenia.

 

– by Gregor M. –