Monastery Μονή Επισκέψεως

In the middle of the beautiful nature, in the middle of trees, singing cicadas and hills, you find this holy place, the monastery Μονή Επισκέψεως (Moni Episkepseos). It is located near to the small village Kini in the south east of the island.

Inmitten der wundervollen Natur, inmitten von Bäumen, singenden Zikaden und Hügeln, findest du diesen heiligen Ort, das Kloster Μονή Επισκέψεως (Moni Episkepseos). Es befindet sich in der Nähe des Dorfes Kini im Südosten der Insel.

Pośrodku pięknej przyrody, wśród drzew, śpiewających cykad i wzgórz, znajdziesz to święte miejsce, klasztor Μονή Επισκέψεως (Moni Episkepseos). Znajduje się on w pobliżu małej miejscowości Kini na południowym wschodzie wyspy.

If you would like to rest here, this is a perfect opportunity. Being tired because of a long hiking trip and the hot sun, you can sit down in the shadow and enjoy the silence of this calm place.

Wenn du einmal Rast machen möchtest, ist dies eine perfekte Möglichkeit. Wenn du müde bist wegen einer langen Wanderung in der heißen Sonne, kannst du dich hier im Schatten ausruhen und die Stille dieses ruhigen Ortes genießen.

Jeśli chcesz odpocząć, jest to doskonała okazja. Będąc zmęczonym z powodu długiej wędrówki i gorącego słońca, możesz usiąść w cieniu i cieszyć się ciszą tego spokojnego miejsca.

You also have a beautiful view from here. In the distance you can see Kini and it seems as if this monastery watches over that small village.

Von hier aus hast du auch eine wundervolle Aussicht. In der Ferne kannst du Kini sehen und es scheint, als ob dieses Kloster über jenes kleine Dorf wacht.

Rozpościera się stąd piękny widok. W oddali widać Kini i wydaje się, że klasztor obserwuje tę małą wioskę.

– by Julia N. –