Κοινή

Small and beautiful village Κοινή (Kini) is located in the south east of the Chios Island, about 23 kilometers from Chios CIty. The village has its roots in medieval ages, like Mesta and Olympoi. Kini was almost completely ruined at the earthquake that happened in 1881. Now approximately 280 people live in Kini. The village is famous for the mastic-growing, as it is a part of Mastichochoria.
Walking through Kini streets we can admire beautiful old buildings.

Das kleine und schöne Dorf Κοινή (Kini) befindet sich im Südosten von Chios Island, etwa 23 Kilometer von Chios City entfernt. Das Dorf hat seine Wurzeln im mittelalterlichen Alter, wie Mesta und Olympoi. Kini wurde fast völlig ruiniert bei dem Erdbeben, das 1881 geschah. Jetzt leben etwa 280 Menschen in Kini. Das Dorf ist berühmt für den Mastixbau, da es ein Teil von Mastichochoria ist.
Beim Wandern durch die Straßen von Kini kann man schöne alte Gebäude bewundern.

Mała i piękna miejscowość Κοινή (Kini) znajduje się w południowo-wschodniej części wyspy Chios, około 23 km od miasta Chios. Wioska ma swoje korzenie w czsach średniowiecznych, jak Mesta i Olympoi. Kini było prawie całkowicie zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi, które miało miejsce w 1881 roku. Obecnie mieszka tam około 280 osób. Wieś słynie z uprawy mastyki i jest częścią Mastichochorii.
Spacerując ulicami Kini można podziwiać piękne stare budynki.

Near to Kini we can find monastery Μονή Επισκέψεως (Moni Episkepseos), from which you have a beautiful view of the village.

In der Nähe von Kini finden wir das Kloster Μονή Επισκέψεως (Moni Episkepseos), von dem aus man einen wunderschönen Blick auf das Dorf hat.

W pobliżu Kini znajduje się klasztor Μονή Επισκέψεως (Moni Episkepseos), z którego rozpościera się piękny widok na wioskę.

– Milena G. –